Stichting Judo Promotion Twente behoort nu tot één van de 40 Keurmerk judoclubs in Nederland. Sinds 2014 bestaat het JBN Keurmerk en JPT is de eerste Twentse judoclub die voldoet aan de strenge eisen van de Judobond Nederland.

Elke club die in aanmerking wil komen voor het keurmerk moet zorgen dat alle lesgevers een VOG (verklaring omtrent gedrag) hebben. Er moeten protocollen zijn tegen seksuele intimidate en pesten en er moet een vertrouwenspersoon aangewezen zijn. Al deze eisen worden gesteld aan de clubs om te zorgen dat de sporters in een veilige omgeving kunnen sporten.

Naast de veilige omgeving om in te sporten, worden er ook eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van de leraren. Alle leraren moeten een door de JBN erkend diploma hebben om les te geven.

JPT voldoet aan al deze eisen en voor de gemeentes en andere instellingen is het nu duidelijk dat JPT voldoet aan de landelijk gestelde normen.

Het bestuur van JPT is zeer verheugd met het verkrijgen van het Keurmerk en zij zullen er alles aan doen om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de eisen van de JBN.