De JBN heeft het Keurmerk voor judo organisaties weer verlengd voor JPT. Dus ook seizoen 2019- 2020 is JPT een van de weinige judo organisaties met een JBN Keurmerk.

Om aan de voorwaarden van het Keurmerk te voldoen, moet je wel een aantal zaken op orde hebben. Zo moeten alle leraren een JBN leraren diploma hebben en moeten ze een Verklaring omtrent gedrag overleggen. De zalen waarin wordt lesgegeven moeten veilig zijn om in te judoën. Het bestuur moet een beleidsplan hebben, er moet een pestprotocol zijn en er moet een vertrouwenspersoon zijn. Dit moet allemaal terug te vinden zijn op de website. JPT voldoet aan al deze eisen en dus heeft de JBN het Keurmerk weer toegekend.