In 2018 is Judo Promotion Twente in samenwerking met Hengelo Sport begonnen met haar eigen project judo4life. 
In de loop van 4 jaar wordt dit project aangeboden aan alle basisschoolleerlingen uit Hengelo in groep 3 tot en met 6.

Afgelopen periode hebben de leraren Martin en Rita van Judo Promotion Twente de leerlingen van basisschool De Akker en St. Jan met veel plezier middels dit project laten kennismaken met het judo.

Waar ging het ook alweer over:

Doelstellingen diverse partijen:

Hengelo Sport

Hengelo Sport biedt meer dan sport en bewegen. Het gaat om het ontwikkelen van een gezonde leefstijl en het aanleren van basisvaardigheden zoals respect voor elkaar en fair play, zelfvertrouwen, zelfbeheersing, grenzen verleggen, samenwerken en respect.

Scholen

Kijkend naar de visie die scholen uitdragen, komen ook daar een veilige leeromgeving, samenwerken, wederzijds respect en het werken aan zelfvertrouwen voortdurend naar boven. Dat betekent dat dit project kan worden gezien als een verlengstuk voor het werken aan deze doelen, die zowel bij de scholen, Hengelo sport en de betrokken judoscholen centraal staan.

Judo Promotion Twente.

Waar bij de scholen en Hengelo Sport judo als middel dient, staat bij de judoschool het judo als doel. Toch is er een grote verwevenheid wat betreft de doelen waar aan wordt gewerkt: de wijze waarop judo wordt bedreven brengt met zich mee, dat de doelen waarin we met het project judo4life werken, de basis vormen van de judolessen. Zodat binnen het project judo4life judo als middel en als doel elkaar ontmoeten.

Judo als middel

Met judo als middel is gekozen voor het werken aan de volgende doelen:

Judo kan een positieve bijdrage leveren aan de doelstellingen die we met Hengelo Sport willen bereiken. Zo werken we binnen het project aan het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om grenzen te verleggen, met elkaar samen te werken en respect voor de trainer en elkaar te tonen. Daarnaast verbetert het de motoriek van kinderen en leren zij hoe zij moeten vallen; een vaardigheid waar je ook op latere leeftijd veel aan hebt.