Zolang we niet binnen mogen sporten, geldt onderstaand rooster. Hiervoor moet je je wel aanmelden, zodat wij je de corona afspraken  kunnen toesturen en op onze presentielijst zetten. Ook zorgen we voor voldoende begeleiding.
Aanmelden via trainers@judopromotion.nl

Maandag Almelo  
Tijd:       16.00 – 16.45 uur    recreanten*
Plaats:  Hedeveld 3 (Basisschool Letterveld)

Maandag Hengelo
Tijd:      17.30 – 18.45 uur    wedstrijdgroep
Plaats:  Twentebad, Lage Weide 3-5

Woensdag Hengelo
Tijd:       16.30 – 17.30 uur    recreanten*
Tijd        17.30 – 18.45 uur    wedstrijdgroep
Plaats:  Twentebad, Lage Weide 3-5

Donderdag Borne
Tijd:       16.00 – 16.45 uur recreanten*
Plaats: H.F. Roetgerinklaan 1 (De Veste)

Zaterdag Hengelo
Tijd:      13.00 – 14.00 uur judoka’s tot en met 12 jaar
Tijd:      14.00 – 14.15 uur judoka’s 13 jaar en ouder
Plaats:  Twentebad, Lage Weide 3-5

*recreanten = iedereen tot 18 jaar.