Voorzitter

Stichting Judo Promotion Twente heeft 4 bestuursleden:
Ferry Evenberg – a.i. voorzitter
Siebine Venema – secretaris
Petra Zwak-Massink – penningmeester
Ilija Melisie – bestuurslid

De Stichting Judo Promotion Twente (JPT) is in juli 1989 opgericht door sportschoolhouders Frits Hartman en Ferry Evenberg.

De sportschoolhouders kunnen terugvallen op deze stichting voor ondersteuning van verschillende zaken. De sportschoolhouders bepalen hun eigen beleid en zijn verantwoordelijk voor hun eigen ledenwerving en contributie-inning.

Het bestuur ontlast de sportschoolhouders met de volgende zaken:

  • Organisatie van activiteiten
  • Binnenhalen van sponsorgelden via o.a. sponsoren en Grote Club Actie
  • In- en verkoop van judokleding (webshop)
  • Jaarlijks JPT toernooi Organisatie
  • Wedstrijdsecretariaat uitvoeren
  • Financiële ondersteuning
  • Promotionele ondersteuning
  • Denk-tank op verzoek van sportschoolhouders
  • Organisatie en financiering wedstrijdtrainingen
  • Website

Het bestuur van de stichting heeft geen beleidsbepalende verantwoordelijkheden ten aanzien van de judolessen. Het bestuur kan dan ook niet aangesproken worden op het beleid van de sportschoolhouders. Het bestuur functioneert als een onafhankelijk orgaan en kan ook aangesproken worden op boven genoemde punten.

Penningmeester

Lid Technische Zaken

Secretaris en Kledingcommissie