Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon: Lya den Haan

Waar is de vertrouwenspersoon er voor?

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen JPT leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen JPT-verband en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon de eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen.
Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten JPT.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen JPT.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt.
Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen.
Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Klik hier voor uitgebreide informatie.