De stichting Judo Promotion Twente (JPT) is in juli 1989 opgericht door Frits Hartman en Ferry Evenberg.

De bedoeling was om ze te ontlasten van een aantal organisatorische taken. JPT stelt zich ten doel het judo in Oost-Nederland op een hoger niveau te brengen. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan een hoog prestatieniveau voor wedstrijdjudoka’s, maar evenzeer aan een hoger kwaliteitsniveau van degenen, die uit meer creatieve overwegingen judo bedrijven. De middelen, die de stichting ten dienste staan om de doelstelling te realiseren zijn onder meer het organiseren van wedstrijden die aansluiten bij de leeftijd en geoefendheid van de judoka’s; het verzorgen van bij ieders niveau passende wedstrijdtrainingen; het leveren van sportkleding van goede kwaliteit tegen een gunstige prijs en het geven van voorlichting in de ruimste zin van het woord.

Een beknopte geschiedenis van de stichting Judo Promotion Twente.

De historie van de vereniging Judo Promotion Twente start al begin jaren ’60, als Joop Hartman, met de judosport in aanraking komt. Hij heeft enkele jaren les van de heer Schuler in Enschede en Joop besluit om voor zichzelf te beginnen in Almelo en omstreken. Om alles in goede banen te leiden richt hij Sportinstituut Hartman op. ( S.I. Hartman)

Naast het lesgeven in zijn eigen sportschool, gaat hij vanaf 1966 lessen verzorgen voor verschillende buurthuizen. Het judo werd toen al gezien als middel om jeugd op te voeden en te binden. In Borne geeft hij les voor “Het Skuw”, in Hengelo voor “De Boemerang”, in Almelo zijn het de buurthuizen “De Smorre”en “de Trefhoek”. Later komen daar buurthuizen in Vroomshoop en Vriezenveen bij. Uit de club in Vriezenveen is later ‘Judokwai Vriezenveen” ontstaan.

Vanaf 1980 neemt Frits het stokje van zijn vader over als directeur van S.I. Hartman, vanaf eind jaren ’60 is Frits als leraar actief binnen de sportschool van zijn vader en als leraar op enkele buurthuizen, waaronder de Trefhoek. Op de Trefhoek wordt Frits de leraar van vele judoka’s waaronder Ferry Evenberg, die in 1967 was begonnen met judoën.

In 1985 neemt Ferry, samen met Rita, sportschool Ophuis in Hengelo over en vanaf dit moment trekken Frits en Ferry samen op als judoleraar, met het doel om judoka’s alle kansen te geven om zich te ontwikkelen.

Als blijkt dat dit naast het werk op- en rond de mat, nog heel veel werk met zich meebrengt, gaan ze met een aantal ouders over tot oprichting van Stichting Judo Promotion Twente in 1989. Naast hun eigen sportscholen gaan ook de verenigingen en stichtingen waarvoor ze werken mee in het participeren aan JPT. De Bijenkorf Borne en Judokwai Vriezenveen zijn vanaf de oprichting lid van de JPT. Alle andere aangeslotenen hebben zich later aangesloten. Dit gebeurde vaak op het moment dat daar een door Frits opgeleide leraar ging lesgeven. Deze verenigingen klopten vaak bij Frits aan, omdat hij hen aan een leraar kon helpen.