Dit zijn de gewichtsklassen per leeftijdscategorie zoals bepaald door de JBN. Er kan hier door toernooien door worden afgeweken als bijvoorbeeld de deelname in bepaalde klassen niet voldoende is

Senioren-21 jaar-18 jaar-15 jaar-12 jaar-10 jaar-8 jaar
5 minuten4 minuten4 minuten3 minuten2 minuten2 minuten2 minuten
vanaf 15 jaarvanaf 15 jaarvanaf 14 jaarvanaf 1210/11 jaar8/9 jaar6/7 jaar
-18kg
-20 kg-20 kg
-22 kg-22 kg-22 kg
-25 kg-25 kg-25 kg
-28 kg-28 kg-28 kg
-32 kg-32 kg-32 kg-32 kg
-36 kg-36 kg-36 kg-36 kg
- 40 kg- 40 kg- 40 kg- 40 kg
-44 kg-44 kg-44 kg-44 kg
-48 kg-48 kg-48 kg-48 kg-48 kg
-52 kg-52 kg-52 kg-52 kg+48 kg
-57 kg-57 kg-57 kg-57 kg
-63 kg-63 kg-63 kg-63 kg
-70 kg-70 kg-70 kg+63 kg
-78 kg-78 kg+70 kg
+78 kg+78 kg