Wat is judo en waarom doe je het?

Judo is een moderne vechtkunst en Olympische sport die is ontstaan in Japan in 1882 en zijn wortels heeft in de samurai tradities. Judo betekent ‘de zachte weg’ en het is dit principe dat de grondslag vormt voor alle judo technieken. Judo is leuk, het is een geweldige sport en de drie grondslagen blijven ook vandaag de dag relevant: fysieke opvoeding, wedstrijd vaardigheid en mentale training. In het kort is judo:

  • Een discipline;
  • Een recreatieve en sociale bezigheid;
  • Een fitness programma;
  • Een cursus zelfverdediging;

Judo Promotion Twente ziet judo ook als een middel voor mensen om zich positief uit te leven door het beoefenen van sport en toch ook belangrijke levens- en sociale vaardigheden te leren. Hierbij kun je denken aan zelfbeheersing, gedragsbeheersing, respect voor anderen en het bouwen aan zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Judo is een van de meest beoefende sporten van de wereld. Judo Promotion Twente heeft als doel het verspreiden van deze prachtige Olympische sport onder het bredere publiek en zo het niveau van het judo in Oost-Nederland naar een hoger niveau te tillen.

Onze doelen zijn als volgt:

  • Judo bij kinderen introduceren door het promoten van de club en onze judo op school programma’s;
  • Een veilig en vertrouwd klimaat creëren waar onze gekwalificeerde leraren de lessen verzorgen;
  • Het verhogen van de participatie door meisjes en vrouwen;
  • Judo aanbieden als een manier om flexibiliteit, behendigheid en kracht te trainen;

De principes van judo

Jigoro Kano had bij het ontwerpen van de sport, die ontleend is aan oudere verdedigingskunsten als jiujitsu, ook nadrukkelijk een training van de geest voor ogen. Zijn filosofie wordt gekenmerkt door twee begrippen:

 • Seiryoku Zenyo (Maximale effectiviteit met minimale inzet): wat een persoon doet, moet met optimale inzet van geestelijke en lichamelijke energie gebeuren. In het judo leert men de kracht van de tegenstander te gebruiken om hem ten val te brengen. In het leven is dit het principe van de juiste dingen doen op het juiste moment.
 • Jita Kyoei (Wederzijds profijt en welbevinden): de deelnemers dienen respect te hebben voor zichzelf en voor anderen. Bij het beoefenen van het judo leren ze samen te werken om zich de vaardigheden eigen te maken. Zonder tegenstander om mee te judoën kan men de sport immers niet leren; men werpt zelf en wordt op zijn beurt geworpen. Deze opvatting van samenwerkend leren is ook in andere gebieden van het leven geldig.