De judoka’s zijn lid van een bij JPT-aangesloten club. Aan- en afmeldingen dient dan ook te gebeuren bij de desbetreffende vereniging of sportschool. Iedere judoka traint een keer in de week bij zijn eigen club. Tijdens deze trainingen wordt er vooral gewerkt aan conditieverbetering en het aanleren van judotechnieken. Naast deze trainingen zijn er wedstrijdtrainingen in Almelo en Hengelo, waar een jaarlijks een klein bedrag voor moet worden betaald. Uit deze pot wordt de huur, leraren en coaches van betaald . Bij deze trainingen ligt de nadruk op het aanleren van de extra vaardigheden die men bij het deelnemen aan wedstrijden nodig heeft. Judoka’s kunnen alleen op uitnodiging van hun leraar aan deze trainingen deelnemen. Enkele judoka’s krijgen daarnaast nog een persoonlijke uitnodiging voor regionale trainingen en/of districtstrainingen.

Iedere judoka is verplicht om zich af te melden voor iedere training. Als je gebracht wordt naar de training, kijk dan voordat je ouders wegrijden of de training doorgaat. Bij ziekte of andere oorzaken zal er een briefje op de deur hangen! Vakantie is per locatie verschillend. Let erop dat je niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de les aanwezig bent, dit i.v.m. het storen van anderen. Neem je tas met kleding e.d. mee de zaal in. Dit om diefstal, kwijtraken en vernieling te voorkomen. Neem naar training en wedstrijden geen waardevolle spullen mee.